طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد

طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای رحیمی شیراز
2015-05-11
طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی
2015-03-31

درباره پروژه

کارفرما : جناب آقای پورشیرازی
مکان پروژه : شیراز، خیابان عفیف آباد
سال اجرا : ۱۳۹۳
مدت زمان اجرا : ۱۵ روز

توضیحات :

 

sumsung-shakhes

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد

sumsung-02

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد

sumsung-01

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد

زمان اجرا- نمایندگی سامسونگ--پورشیرازی

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد – زمان اجرا

قبل-از-اجرا--سامسونگ--پورشیرازی

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد – قبل از اجرا