طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز عفیف آباد
2015-03-31
دکوراسیون مدولار پارتیشن اداری شیراز
2015-03-19

نمایندگی سامسونگ شیراز-مفرح

درباره پروژه

  • کارفرما : جناب آقای مفرحی
  • مکان پروژه : شیراز، خیابان اطلسی
  • سال اجرا : ۱۳۹۳
  • مدت زمان اجرا : ۱۵ روز

توضیحات :

 

sumsung-1

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

sumsung-2

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

sumsung-4

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

sumsung-5

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

render-1

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

render-2

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

render-3

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی

sumsung-7

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی – قبل از اجرا

sumsung-6

طراحی دکوراسیون فروشگاه سامسونگ شیراز اطلسی – زمان اجرا