طراحی دکوراسیون نمایندگی محصولات روشنایی ویمکس

طراحی دکوراسیون فروشگاه روشنایی موسوی
2015-10-28
طراحی دکوراسیون دفتر کار بازرگانی بوشهر
2015-10-21

درباره پروژه

کارفرما : جناب آقای موسوی
مکان پروژه : شیراز ، خیابان قاآنی
سال طراحی : ۱۳۹۴
مدت زمان طراحی : ۱۵ روز

توضیحات :

 

 

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-01

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-08

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-07

قبل از اجرا

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-03

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-04

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-05

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-02

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-06