طراحی دکوراسیون فروشگاه یراق آلات شیراز

طراحی نما آقای علیزاده بندرعباس
2013-03-18

درباره پروژه

  • کارفرما : آقای علی نژاد
  • مکان پروژه : شیراز، بلوار صنایع
  • سال طراحی :  ۱۳۹۱
  • مدت زمان طراحی : ۱۵ روز

توضیحات :

 

 

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-01

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-02

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-03

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-04

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-05

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-06

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-07

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-08

Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-09 Decoration-design-Store-Fittings-Shiraz-10