طراحی دکوراسیون دفتر کار بازرگانی بوشهر

طراحی دکوراسیون نمایندگی محصولات روشنایی ویمکس
2015-10-28
طراحی نما آقای آهن فشار شیراز
2015-09-14

درباره پروژه

  • کارفرما : خانم باقری
  • مکان پروژه : بوشهر
  • سال طراحی : ۱۳۹۴
  • مدت زمان طراحی : ۱۵ روز

توضیحات :

 

Design-of-commercial-office-Bushehr-11

 

Design-of-commercial-office-Bushehr-01

Design-of-commercial-office-Bushehr-02

Design-of-commercial-office-Bushehr-03

Design-of-commercial-office-Bushehr-04

Design-of-commercial-office-Bushehr-05

Design-of-commercial-office-Bushehr-06

Design-of-commercial-office-Bushehr-07

Design-of-commercial-office-Bushehr-08

Design-of-commercial-office-Bushehr-09

Design-of-commercial-office-Bushehr-10