طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای گلستانی شیراز

طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای مهروزان تهران
2014-02-22
طراحی دکوراسیون سالن آرایش زنانه مرودشت
2013-04-18

درباره پروژه

  • کارفرما : جناب آقای گلستانی
  • مکان پروژه : شیراز، خیابان زرهی
  • سال اجرا : ۱۳۹۳
  • مدت زمان اجرا : ۱۵ روز

توضیحات :

 

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

تصاویر زمان اجرا

تصاویر زمان اجرا

تصاویر زمان اجرا

تصاویر زمان اجرا

تصاویر زمان اجرا

تصاویر زمان اجرا

plan2

plan2

plan3

plan3

plan4

plan4

plan5

plan5