طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای شاهسونی

طراحی نما آقای آهن فشار شیراز
2015-09-14
طراحی دکوراسیون فروشگاه آقای علامه شیراز
2015-09-13

درباره پروژه

کارفرما : جناب آقای شاهسونی
مکان پروژه : شیراز، بلوار مدرس
سال طراحی و اجرا : ۱۳۹۴
مدت زمان طراحی و اجرا : ۲۰ روز

توضیحات :

 

Design-apartment-shakhes-05

Design-apartment-01

Design-apartment-02

Design-apartment-03

Design-apartment-04

قبل-از-اجرا

قبل-از-اجرا

زمان-اجرا

زمان-اجرا

modeling-1