راهرو
2014-10-22
طراحی و دکوراسیون داخلی دفتر وکالت
2014-10-22

نور خطی باریک روی سقف ویزیتور ها را بین فضاهایی که بر اساس استفاده چیدمان شده اند هدایت می کند. نور آویز به صورت خاص طراحی شده تا بیان کننده زبان طراحی تکتونیک باشد. نور آویز فلزی بسته به آگاهی ناظرها و درک آنها از یک نظر خط افقی و از نظر دیگر یک الگوی غیر منتظم هندسی است

چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
گروه طراحی چهارسو . مشاور ، طراح و مجری پروژه های معماری ، دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاه ها بسته شده است