طراحی لابی ساختمان آقای هاشمی شیراز
2015-10-21
طراحی دکوراسیون فروشگاه روشنایی موسوی
2015-10-28

درباره پروژه

کارفرما :
مکان پروژه :
سال طراحی :
مدت زمان طراحی :

توضیحات :

 

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-01

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-08

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-07

قبل از اجرا

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-03

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-04

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-05

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-02

Decoration-design--Dealers-lighting-vmax-shakhes-06

 

چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
گروه طراحی چهارسو . مشاور ، طراح و مجری پروژه های معماری ، دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاه ها بسته شده است