ارگونومی
2014-10-22
طراحی داخلی
2014-10-22

انسان تمام دانش و تجربه خود را در جهان هستی بوسیله دو عنصر فرم و رنگ کسب میکند. یکی از کیفیات بارز و ملموس اشیا و پدیده های جهان، رنگ است. رنگ یکی از مهمترین قسمت های زندگی روزانه ما انسانها است و تاثیر بسزایی روی روش زندگی و احساس ما به زندگی دارد. رنگها، نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه خودآگاه و چه ناخودآگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت. سطوح رنگ باید شکل، وسعت و حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت آن کسب کنند نه اینکه با خطوط، از پیش معین شده باشد. اگر رنگها و شکلها در بیان مفاهیم و حالات توافق داشته باشند، تاثیرات آنها دو چندان خواهد بود. رنگ ها گویای حالت های گوناگون روان انسانی ونیز گویای ذائقه ها، خلقها و طبیعت های متفاوت است زیرا رنگها علاوه بر تاثیرآفرینی روحی بر ساختمان بدنی بیننده نیز اثر میگذارد و تاثیرهای زیست شناسانه (بیولوژیکی) ایجاد میکند

چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
گروه طراحی چهارسو . مشاور ، طراح و مجری پروژه های معماری ، دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاه ها بسته شده است