دفتر نشیمن
2014-10-22
نورپردازی
2014-10-22

راهرو نقش یک منطقه انتقالی بین وکلا و مشتریان را دارد، این فضای طولی به فضای سرویس دهی و اداری تقسیم می شود و به اتاق مدیر منتهی می شود. ظاهر هر فضا با توجه به کاربری با رنگ و مواد و مصالح متمایز شده است. همین طور که منطقه خاکستری تیره ماهیت سرویس ها را دسته بندی می کند، نمای چوبی فضای انبار را می پوشاند می کند

چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
گروه طراحی چهارسو . مشاور ، طراح و مجری پروژه های معماری ، دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاه ها بسته شده است