روابط و فضا
2014-10-22
رنگ
2014-10-22

علم مطالعه انسانها در حین انجام فعالیت ها برای درک ارتباط پیچیده میان افراد و جنبه های فیزیکی و روانشناختی محیط، نیازها و روشهای فعالیت و کار می باشد.

چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
چهارسو ، طراحی دکوراسیون شیراز
گروه طراحی چهارسو . مشاور ، طراح و مجری پروژه های معماری ، دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاه ها بسته شده است