گروه فنی و مهندسی چهارسو با تکیه بر ۱۰ سال تجربه در آموزش و کار تخصصی با نرم افزارهای فنی و مهندسی ساختمان و معماری و در سالهای اخیر کار با سیستم و نرم افزارهای بیم BIM نظیر نرم افزار رویت REVIT و سایر نرم افزارهای مرتبط آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان با رویکرد استفاده از سیستم هوشمند بیم BIM در پروژه های ساختمانی می باشد .

فروشگاه