آشپزخانه و کابینت

درباره پروژه

  • کارفرما : جناب آقای رحیمی
  • مکان پروژه : شیراز، بلوار نصر
  • سال طراحی و اجرا : ۱۳۹۴
  • مدت زمان طراحی و اجرا : ۲۰ روز

توضیحات :

design-decoration-apartment-shakhes

design-decoration-apartment-02

design-decoration-apartment-01

design-decoration-apartment-03

design-decoration-apartment-04

design-decoration-apartment-05 design-decoration-apartmen-05