طراحی دکوراسیون فروشگاه آقای علامه شیراز

طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای شاهسونی
۱۳۹۴-۰۶-۲۳
طراحی دکوراسیون فروشگاه موبایل محمدی شیراز
۱۳۹۴-۰۴-۲۶
طراحی دکوراسیون فروشگاه آقای علامه شیراز

درباره پروژه

  • کارفرما : جناب آقای علامه زاده
  • مکان پروژه : شیراز، خیابان معالی آباد ، مجتمع تجاری آفتاب فارس
  • سال طراحی : ۱۳۹۴
  • مدت زمان طراحی : ۴ روز

توضیحات :

 

modeling-1                                            فروشگاه آقای علامه – شیراز

modeling-2                                              فروشگاه آقای علامه – شیراز

modeling-3                                            فروشگاه آقای علامه – شیراز

modeling-4                                             فروشگاه آقای علامه – شیراز

modeling-5                                             فروشگاه آقای علامه – شیراز

modeling-6

فروشگاه آقای علامه – شیراز

فروشگاه-اقای-علامه---قبل-از-اجرا                                             فروشگاه آقای علامه – شیراز