طراحی دکوراسیون کلینیک چشم پزشکی دکتر کشاورز

طراحی دکوراسیون نمایشگاه لپ تاپ پدیده شیراز
2015-12-21
طراحی دکوراسیون فروشگاه روشنایی موسوی
2015-10-28

درباره پروژه

کارفرما : جناب آقای دکتر کشاورز
مکان پروژه :
سال طراحی : ۱۳۹۴
مدت زمان طراحی : ۱۵ روز

توضیحات :

 
Decoration design-Eye Clinic-4sogroup-01

Decoration design-Eye Clinic-4sogroup-02

Untitled-1

قبل از اجرا

Decoration design-Eye Clinic-4sogroup-plan

فروشگاه