2014-10-22

روابط و فضا

سیرکولاسیون یا گردش در فضا / دیاگرام روابط/ حباب های فردی
2014-10-22

ارگونومی

علم مطالعه انسانها در حین انجام فعالیت ها برای درک ارتباط پیچیده میان افراد و جنبه های فیزیکی و روانشناختی محیط، نیازها و روشهای فعالیت و […]
2014-10-22

رنگ

انسان تمام دانش و تجربه خود را در جهان هستی بوسیله دو عنصر فرم و رنگ کسب میکند. یکی از کیفیات بارز و ملموس اشیا و […]
2014-10-22

بافت

بافت مشخصه ای از یک شی است که با لمس کردن یا دیدن به چشم میآید. بافت میتواند نرم یا خشن، کشیده یا برجسته، زبر یا […]
2014-10-22

نورپردازی

نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. در تاریکی مطلق ما نه فضا را میتوانبم ببینیم و نه فرم و رنگ را. اما نور […]
2014-10-22

طرح و فرم

مینیمال/ کلاسیک/ مدرن/ پست مدرن
2014-10-22

چیدمان

بر اساس پلان (عملکرد)/ بر اساس فرم
2014-10-22

مسکونی

طراحی داخلی فرآیندی است که باید به طور همزمان ارتباطی بین موضوعات زیباشناختی و عملکردی برقرار کند. طراحی داخلی یک فضا، داستانی است که شخصیت اصلی […]
2014-10-22

دفتر نشیمن

دفتر نشیمن وکیل یک فضای مرمت شده در داخل یک ساختمان اداری است که بین شبکه چهارگانه ساختمان استاندارد بنا شده است. اگر چه این شبکه […]
استودیو طراحی چهار